Pátek, 24 března, 2023
DomůInvesticeBioplynky s kompostárnami nespolupracují, což brání lepší likvidaci odpadů

Bioplynky s kompostárnami nespolupracují, což brání lepší likvidaci odpadů

Bioodpad od různých dodavatelů má rozličné kvality a vlastnosti, proto jsou některé typy bioodpadu vhodnější pro bioplynky a některé pro kompostárny.

Několik samosprávných krajů vnímají bioplynové stanice (BPS) a kompostárně odděleně, jako navzájem konkurenční. BPS a kompostárny by však neměly mezi sebou bojovat a konkurovat si. Právě naopak, jejich symbióza a spolupráce je zárukou kvalitnějšího zhodnocování bioodpadu na Slovensku. Slovenská bioplynová asociace (SBA) proto volá po nastavení systému zpracování bioodpadu a spolupráci mezi bioplynkami a kompostárnami.

„Bioplynové stanice mají významné místo ve zpracování bioodpadu, protože umí zhodnotit bioodpad energeticky i materiálově. Zatímco kompostárny přetvářejí bioodpad na kompost, BPS dokáží vyprodukovat kromě organického hnojiva – digestátu i elektřinu a teplo nebo biometan,“ uvedl vedoucí environmentální sekce SBA Matej Štefánek.

Podle něj právě získávání energie z odpadu je často nepochopeno a BPS jsou nesprávně považovány za spalovny odpadu. Pravdou ale je, že všechny odpady na BPS se přemění na kvalitní hnojivo. Technologie pro bioplynky je energeticky soběstačná, protože si energii na svůj provoz produkují sami. Také se na BPS dá elegantně řešit hygienizace odpadů. Některé je totiž třeba tepelně upravit, aby se zabránilo šíření patogenů. BPS produkují teplo, které umí k tomuto procesu použít.

Nelegální odpady
„Kromě domácností existuje několik producentů bioodpadu, kteří mohou BPS, nebo kompostárně zhodnocovat. Bioodpady z obchodních řetězců, stravovacích zařízení, potravinářského průmyslu a podobně však často papírově neexistují a reálně končí na skládkách. na nelegálních vnadiskách, kde zapříčiňují pohyb divokých zvířat v blízkosti lidských obydlí. Jiné odpady zase končí legálně v čističkách odpadních vod a přispívají ke znečišťování našich řek. Proto je zapotřebí komplexní nastavení systému ze strany Ministerstva životního prostředí (MŽP),“ uvedl Štefánek.

Bioodpad od různých dodavatelů má rozličné kvality a vlastnosti, proto jsou některé typy bioodpadu vhodnější pro BPS a některé pro kompostárny. „Dřevnaté odpady jsou vhodnější pro kompost, protože ve stanici se nerozloží. Pro kompostárny zase obecně nejsou vyhovující tekuté odpady a odpady živočišného původu. Ty umí lépe zpracovat bioplynky a také jsou pro ně vhodné i použité jedlé oleje a tuky,“ dodal Štefánek.

Aby se odemkl potenciál vzájemně prospěšné spolupráce, stát a samosprávné kraje by se měly zaměřit na výhody BPS a nastavit legislativu zpracování bioodpadu tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší míry jeho zhodnocení. Bioodpad dobře využitelný v BPS by měl nejprve putovat tam, aby se využil i jeho energetický potenciál.

Příklady ze zahraničí
Příklady symbiózního vztahu mezi BPS a kompostárnami lze spatřit například v Rakousku i Itálii, kde je běžné, že vedle BPS je postavena kompostárna. Navzdory deklarované technologické neutralitě, MŽP finančně podporuje pouze výstavbu nových kompostární obcemi. Nepřihlíží však k tomu, zda je v lokalitě dostupná již zaběhnutá BPS, které by možná stačil zlomek finanční podpory, aby byla schopna zhodnocovat komunální odpady.

Slovenská bioplynová asociace je zájmové sdružení provozovatelů bioplynových stanic. Mezi hlavní cíle SBA patří podpora členů při přechodu na výrobu biometanu a při likvidaci biologicky rozložitelného odpadu a také rozvoj společenského povědomí o významu výroby energie z obnovitelných zdrojů. SBA se zabývá také legislativou a je stabilním partnerem pro ministerstva, ÚRSO a další instituce. Slovenská bioplynová asociace má 48 aktivních členů po celém Slovensku. Od roku 2018 je plnohodnotným členem Evropské bioplynové asociace (EBA).

Další články autora
- Reklama -PR článek

Nejnovější články